Kinderopvang ‘Petit Prince’ in Sterrebeek behoudt vergunning

18 augustus 2014

Op 7 augustus 2014 maakte Kind en Gezin bekend dat kinderopvang Petit Prince uit Sterrebeek op korte termijn een aantal maatregelen moest nemen om zijn vergunning te behouden. Aanleiding was een ernstige klacht over de manier waarop met een kindje in de opvang werd omgegaan.

Vandaag besliste Kind en Gezin dat de voorziening haar vergunning kan behouden. Op basis van de informatie die de organisator bezorgde, heeft Kind en Gezin op dit ogenblik geen indicaties om de opvangactiviteiten stop te zetten.

Kind en Gezin zal samen met Zorginspectie de toepassing van deze maatregelen nauwgezet opvolgen en volgt ook het verdere verloop van het gerechtelijk onderzoek.