Week van de geletterdheid

12 september 2014

Dit jaar zet de week van de geletterdheid (op initiatief van de Vlaamse Overheid, Vocvo, Federatie ven Centra Basiseducatie, Wablieft, Linc, Provincie Oost-Vlaanderen, stuurgroep volwassenenonderwijs en mediowijs.be) met het thema ‘Ontcijfer de wereld in 1-2-3’ deze vaardigheid van cijferen, omgaan met tabellen, verhoudingen, maten en gewichten in de kijker, want geletterdheid is méér is dan lezen en schrijven.

Ook Kind en Gezin maakt info toegankelijker
Kind en Gezin komt ook in contact met laaggeletterden en de mensen in hun omgeving. In dat directe contact is die duidelijke communicatie belangrijk en kan laaggeletterdheid besproken worden.  Kind en Gezin speelt een rol bij het toegankelijker maken van informatie en  het stimuleren van taalontwikkeling bij kinderen en ouders.

Week van de geletterdheid