Een kinderopvang starten: hoe begin je eraan? Stap voor stap, met de Starterswijzer!

2 oktober 2014

Meer dan kindjes graag zien

Een eigen opvang starten, houdt immers veel meer in dan kindjes graag zien. De Starterswijzer is een nieuwe digitale toepassing van Kind en Gezin en zijn partners die een realistisch beeld schetst van wat er allemaal komt kijken bij de organisatie van een kinderopvang.

8 aspecten om rekening mee te houden

Stap voor stap krijgen geïnteresseerden zowel pedagogische als zakelijke informatie die ieder op zijn tempo doorloopt. Elk aspect komt aan bod. De Starterswijzer is opgebouwd rond 8 thema’s:

 • Je project,
 • Je infrastructuur,
 • Je pedagogische aanpak,
 • Jijzelf en anderen,
 • Jijzelf en de ouders,
 • Je beleid rond veiligheid en gezondheid,
 • Je onderneming,
 • Je netwerk.

Starters hebben zo een goed overzicht van het totale plaatje voor het organiseren van een kinderopvang. Ze staan niet alleen bij de realisatie van hun opvang want de online toepassing helpt een starter bij elke stap.

Hoe werkt het?

Als starter moet je veel informatie verwerken en keuzes maken. De Starterswijzer zorgt ervoor dat het beheersbaar en overzichtelijk blijft. Niets te veel maar ook niets te weinig. Alle noodzakelijke beslissingen zijn erin verwerkt. En op maat. Je maakt de keuze tussen groepsopvang of gezinsopvang en krijgt de informatie, checklists en tips die daarop betrekking hebben.
Elke starter volgt zijn eigen tempo en kan in zijn persoonlijke werkruimte een succesvolle start voorbereiden. De starterswijzer bewaart het overzicht en houdt de voorgang bij. Wie de toepassing volgt, ontwikkelt zo ook alle materiaal om een vergunningsaanvraag in te dienen.
Er zijn ook praktische tools om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Tine, de online coach, helpt zowel bij de uitwerking van het ondernemingsplan als bij de opmaak van een huishoudelijk reglement.
Niet enkel voor starters, maar ook voor ervaren organisatoren in de kinderopvang kan de Starterswijzer een handig werkinstrument zijn.

Belangrijke vereenvoudiging

De Starterswijzer betekent dus een belangrijke vereenvoudiging. Kind en Gezin gaat daarmee ook verder de ingeslagen weg in om de informatie zo goed en begrijpelijk mogelijk over te brengen.
Dankzij de Starterswijzer komt elke organisator nog beter gewapend aan de ‘start’ van zijn of haar kinderopvangproject.

De Starterswijzer er gekomen is in samenwerking met partners (vzw Komma, CEGO, Agentschap Ondernemen, …). Zij waren sterk betrokken bij de ontwikkeling en hebben de Starterswijzer ook getest.

Wist je dat?

 • Je niet helemaal vrij bent bij het kiezen van een naam voor je opvang? Sommige namen zijn auteursrechtelijk beschermd.
 • Kind en Gezin aan ‘ervaren’ organisatoren uit de kinderopvang gevraagd heeft om de toepassing te testen?
 • Starters nooit meteen een volledige bezetting hebben? Het duurt even voor het ‘klantenbestand’ is opgebouwd. Het is goed de financiële gevolgen daarvan te voorzien.

Starterswijzer
Kinderopvang starten