VoorZet, het loket van de nieuwe ondersteuningsstructuur voor de kinderopvang

2 oktober 2014

Het Actieplan Zelfstandige Kinderopvang van 2011 bracht al heel wat partners die de kinderopvang ondersteunden samen (Kind en Gezin, Agentschap Ondernemen, vzw Komma en CEGO via VoorZet, KidsInvest, UnieKO).

Deze partners stelden vast dat:

  • veel problemen of falingen in de kinderopvang te wijten zijn aan een slechte voorbereiding of het ontbreken van vaardigheden op het vlak van ondernemen;
  • financiële problemen meestal hand in hand gaan met problemen op het vlak van organisatie of kwaliteitszorg en vice versa;
  • de ondersteuning nog niet overal voldoende bekend is: waar kan men voor welke ondersteuning terecht?

Naar aanleiding van deze vaststellingen werd beslist om de ondersteuning, vooral op vlak van ondernemen, te verdiepen en meer transparant te maken. Op initiatief van Vlaams minister Jo Vandeurzen werd in het voorjaar 2014 door Kind en Gezin een oproep voor drie projecten uitgeschreven: één voor het ontwikkelen van een uniek ondersteuningsloket, één voor het uitwerken van een ondersteuning op vlak van ondernemen en één voor het uitwerken van een ondersteuning op vlak van organiseren en kwaliteitszorg.
De ondersteuning is er voor iedereen in de kinderopvang, maar richt zich proactief tot startende ondernemers. De ondersteuning bestaat uit drie luiken: advies, vorming en netwerking.

VoorZet
Het uniek ondersteuningsloket VoorZet wordt dé toegangspoort tot de gehele ondersteuningsstructuur. Via een website, een telefoonpermanentie en provinciale contactmomenten, kan elke ondernemer in de kinderopvang bij dit loket terecht. Op algemene vragen geeft het loket onmiddellijk antwoord. Voor specifieke vragen of meer doorgedreven ondersteuning, verwijst het loket naar de juiste partner voor advies en begeleiding. 

UNIZO
UNIZO zal de ondernemer in de kinderopvang informeren en begeleiden voor al wat het ondernemen aangaat. Dat kan gaan van de opmaak van een ondernemingsplan of een financieel plan tot informatie over het zelfstandigenstatuut, het werkgeverschap of een eventuele overname. UNIZO zal dit afstemmen met het reeds ontwikkelde aanbod van het Agentschap Ondernemen.

‘t OpZet
’t OpZet zal de kinderopvang informeren en sensibiliseren op vlak van organiseren en kwaliteitszorg. Dit kan gaan over het samenstellen en coachen van een team, het detecteren en invullen van vormingsbehoeften of het opmaken van een huishoudelijk reglement, tot het organiseren en onderhouden van een netwerk. In die zin vullen ’t OpZet en de pedagogische en taalondersteunende organisaties (PTO) elkaar aan. De 11 PTO zijn eerder dit jaar gestart om de kinderopvang te ondersteunen op vlak van pedagogische kwaliteit. 

Het loket en de ondersteuning op vlak van ondernemen en kwaliteitszorg zijn beschikbaar vanaf oktober 2014. Ter gelegenheid van de Vakbeurs Kinderopvang zullen de contactgegevens en een meer gedetailleerd aanbod worden bekendgemaakt.

VoorZet
Pedagogische en taalondersteunende diensten