Kind en Gezin overlegt met de bisschoppen en Mater Matuta

16 oktober 2014

Naar aanleiding van deze berichten plant het VCA binnenkort een overleg met de bisschoppenconferentie, met de vereniging Mater Matuta en de erkende adoptiediensten. Het VCA wil met dit overleg nagaan welke informatie er beschikbaar wordt. Het is ook de bedoeling om zicht proberen te krijgen op het aantal betrokkenen. Nadien zal het VCA bekijken hoe deze betrokkenen kunnen ondersteund worden vanuit de verschillende organisaties.

Als we duidelijkheid hebben over de mogelijkheden, dan zal iedereen hierover ingelicht worden. Betrokken geboorteouders en/of geadopteerden die contact namen met Mater Matuta, met een erkende adoptiedienst of met het VCA zullen persoonlijk ingelicht worden over de mogelijkheden. Zij kunnen zich ook nu nog steeds melden bij deze organisaties.
Het Vlaams Centrum voor Adoptie is telefonisch te bereiken op het nummer 02/533.14.77 (ma, di en do van 9u30 tot 12 u en woe van 14 tot 16 uur) of via e-mail adoptie@kindengezin.be. Iedere melding wordt discreet behandeld. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, tenzij op vraag van de betrokkene.