Deelnemers proefproject werknemersstatuut aangesloten onthaalouders

30 oktober 2014

Het proefproject loopt van 1 januari 2015 tot 31 december 2016. In deze periode zal een technische werkgroep van de sociale partners en Kind en Gezin het proefproject opvolgen en de evaluatie ervan voorbereiden.

Op basis van deze evaluatie zal de Vlaamse Regering beslissen of een veralgemening van dit werknemersstatuut aangewezen en mogelijk is en zo ja, onder welke voorwaarden en welke verdere initiatieven nodig zijn.

De sociale partners van de private en openbare sector beoordeelden de kandidaturen en beslisten welke organisatoren met aangesloten onthaalouders in het proefproject kunnen stappen, voor hoeveel VTE. 
Al wie zich kandidaat stelde, zal kunnen deelnemen. Het toegekende aantal VTE per organisator werd in het totaal beschikbare aantal VTE ingepast.

Voor de private sector gaat het om 8 organisatoren, de beschikbare 112 VTE werden als volgt verdeeld:

 • Oost-Vlaanderen
  Solidariteit voor het gezin VZW te Gent 8VTE

 • Vlaams- Brabant
  Pavok VZW te Lennik 5VTE
  Landelijke kinderopvang VZW te Wijgmaal 36VTE

 • Brussel
  Thuishulp VZW 14VTE
  Felies VZW 32VTE

 • Limburg
  Dienst voor onthaalgezinnen VZW Leopoldsburg, Lommel, Ham 7 VTE
  Gezinsbond Limburg VZW te Peer 5 VTE
  De Bambis VZW te Wellen 5 VTE 

Voor de organisatoren van de publieke sector gaat het om 3 organisatoren, de beschikbare 12 VTE werden als volgt verdeeld:

 • West-Vlaanderen
  OCMW Vereniging De Blauwe Lelie 6 VTE
  OCMW Roeselare 3 VTE
 • Antwerpen
  OCMW Schoten 3 VTE

Voor verdere vragen en informatie over deze beslissing kan je terecht bij de sociale partners.