Overleg adopties uit het verleden

14 november 2014

Zoektocht van ouders en kinderen ondersteunen

Op het overleg zijn verdere praktische afspraken gemaakt om zoveel mogelijk dossierinformatie over deze adopties uit het verleden te verzamelen bij Kind en Gezin. Er werd bekeken welke informatie al beschikbaar is en hoe nog extra informatie kan verzameld worden. Alle betrokken partijen engageerden zich tijdens het overleg om actief mee te werken om deze informatie zo snel mogelijk over te maken aan Kind en Gezin.
De informatie is nodig om moeders én kinderen te ondersteunen bij hun zoektocht. Kind en Gezin kan voor hen inzagerecht organiseren, maar wil ook zorgen voor professionele omkadering. Die omkadering is nodig om hen psychosociaal te ondersteunen tijdens de zoektocht.

Expertenpanel adviseert minister Jo Vandeurzen
Op het overleg werd ook meegedeeld dat Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een ‘expertenpanel’ wil opstarten om de problematiek van deze adopties te analyseren en waar mogelijk ook beleidsaanbevelingen te formuleren. Deze werkwijze is geïnspireerd op de positieve ervaringen met het expertenpanel rond het historisch misbruik in jeugd- en onderwijsinstellingen in Vlaanderen.


Kind en Gezin
Leen Du Bois – Frank Van Swalm
Woordvoerder: 0496 59 15 11
woordvoerder@kindengezin.be

Bisschoppenconferentie
Monseigneur Herman Cosijns
Secretaris-generaal Bisschoppenconferentie: 0479 45 07 89

Vzw Mater Matuta
Marleen Adriaens - 0477 21 34 93 of 011 914 148

Meer info of vragen over begeleiding bij zoeken