Week van de Pleegzorg van 14 tot 23 november

14 november 2014

Precies deze kinderen hebben een grote nood hebben aan geborgenheid en nestwarmte om zich op een gezonde manier te kunnen ontwikkelen. Het nieuwe decreet op pleegzorg dat op 1 januari 2014 van kracht werd wijst overigens pleegzorg aan als de eerste vorm van ondersteuning voor dergelijke jonge kinderen.

In Vlaanderen worden 4.833 kinderen opgevangen in een van de 3.955 pleeggezinnen. Vorig jaar werden 750 nieuwe kinderen geplaatst. Dit jaar staat de teller al op 452. In een aantal gevallen gaat het om kinderen die in crisisopvang voor korte tijd worden opgevangen. In 2013 werden 124 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven. Kandidaat-pleegouders moeten hiervoor eerst een selectie- en vormingsprocedure van 6 maanden  doormaken.

In het kader van de campagne werd heel wat informatie over het pleegouderschap geplaatst op de website www.pleegzorg.be. Tijdens de Week van de Pleegzorg worden er ook verschillende informatieavonden georganiseerd.