PANZA zet zich in voor kansarme zwangeren in Antwerpen

20 november 2014

Met PANZA of Perinataal Antwerps Netwerk Zwangerschap in Armoede bundelen Stad en OCMW Antwerpen, AP Hogeschool, Dokters van de Wereld, ECK De Kraamvogel, Kind en Gezin en Universiteit Antwerpen hun krachten. Samen streven ze naar een optimale en adequate zorg voor kansarme zwangere vrouwen en prille moeders en gezinnen .

Gelijk aan de start

Een kind dat wordt geboren in een kansarm gezin heeft een verhoogde kans op een zwakkere gezondheid. De periode voor en vlak na de geboorte van een baby is sterk bepalend voor de verdere ontwikkeling van het kind. De verschillende partners van het samenwerkingsverband willen deze kansarme gezinnen versterken in deze perinatale periode. Een kind met een gezonde blauwdruk op fysiek en psychosociaal vlak heeft immers veel meer kansen op een betere toekomst.

Toegankelijke zorg voor kansarmen

Financiële problemen, schaamte, angst en onvoldoende of verkeerde informatie over de dienstverlening zijn enkele redenen waarom kansarme vrouwen pas laat in de zwangerschap in de gezondheidszorg terecht komen.

Met PANZA wordt het ijveren voor een tijdige, toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor zwangeren en prille moeders in (kans)armoede verankerd in een samenwerkingsverband. Naast het toegankelijk en laagdrempelig maken van kwaliteitsvolle zorg voor de doelgroep, streven de partners ook naar een efficiënt en warm doorverwijzingsbeleid, een vlotte informatiedeling en het benutten van iedere kans om toegankelijke perinatale zorg breed te agenderen.

“Met het geboortehuis Novo Vida van AP Hogeschool werken we al langere tijd op informele en vrijwillige basis samen met verschillende partners. PANZA formaliseert dit netwerk vol expertise en competenties nu en garandeert één centraal en toegankelijk toegangspunt voor professionals die met kansarme zwangeren, moeders en gezinnen bezig zijn.”, aldus Inge Meyvis, coördinator geboortehuis Novo Vida AP Hogeschool.

Op 20/11/2014 wordt het samenwerkingsverband PANZA voorgesteld en worden andere partners uitgenodigd zich ook te engageren in het netwerk.


Contactpersoon: Inge Meyvis, coördinator geboortehuis Novo Vida AP Hogeschool, 0497 85 93 41

Achtergrondinfo: PANZA of Perinataal Antwerps Netwerk Zwangerschap in Armoede kadert binnen de projectoproep ‘Duurzaam en lokaal samenwerken voor een betere perinatale gezinsondersteuning 2014’ waarop de verschillende kernleden (AP Hogeschool, Dokters van de Wereld, ECK De Kraamvogel, Kind en Gezin, Stad en OCMW Antwerpen en Universiteit Antwerpen) hebben ingetekend. Verschillende andere partners zullen binnenkort toetreden tot het samenwerkingsverband of hebben de engagementsverklaring getekend. Denk maar aan UZA, GZA, wijkgezondheidscentra, Kind en Preventie, vzw Thuishulp, …