Boekbaby’s blijft groeien

13 januari 2015

In alle consultatiebureaus van Kind en Gezin krijgen ouders met een baby van 6 maanden oud, een mooie geïllustreerde brochure met informatie en boekentips. Als hun baby 15 maanden oud is, ontvangen ze een tweede brochure over het belang en plezier van voorlezen.

In de 103 Boekbaby-gemeenten worden niet alleen de brochures uitgedeeld, maar op 6 maanden ook 2 boekjes in een Boekbaby’s-draagtas en op 15 maanden een uitnodiging om in de plaatselijke bibliotheek een tweede boekenpakket af te halen.

Het project loopt in samenwerking met Locus en Kind en Gezin, met steun van de christelijke en socialistische ziekenfondsen en de provincies Limburg en West-Vlaanderen.

Samenwerken
Recent onderzoek (http://boekbabys.be/new/project/onderzoek.php) toont aan dat zowel de ouders, bibliotheken als consultatiebureaus enthousiast zijn over het project. Op lokaal vlak is een goede samenwerking tussen het consultatiebureau en de bibliotheek cruciaal. Ook in het consultatiebureau kunnen vrijwilligers, arts, regioverpleegkundigen en gezinsondersteuners elkaar versterken:

  • De vrijwilligers verdelen de brochure en geven een korte toelichting. Bij vragen kunnen zij verwijzen naar de arts of regioverpleegkundige.
  • De arts en regioverpleegkundigen brengen het thema taalstimulering en meertaligheid o.a. aan bij de uitvoering van het Van Wiechen-onderzoek.
  • De arts, verpleegkundigen en gezinsondersteuners kunnen de brochures gebruiken als insteek om:
    • te informeren over spelen, voorlezen, samen (talig) bezig zijn doorheen dagdagelijkse handelingen,…
    • de interactie ouder-kind te stimuleren,
    • te stimuleren tot voorlezen in de thuistaal, omdat het goed is dat ouders in de communicatie met hun kind gebruik maken van de taal die ze zelf het best hanteren. Dat heeft niet alleen voordelen voor de taalontwikkeling van het kind, maar ook voor het welbevinden en het zelfvertrouwen van de kinderen en hun ouders.

Voor meer informatie over het project Boekbaby’s en of over de samenwerking tussen Stichting Lezen en Kind en Gezin, kan je terecht bij Els Michielsen, Stichting Lezen, elsmichielsen@stichtinglezen.be of Kathy Jacobs, Kind en Gezin, kathy.jacobs@kindengezin.be.