Aanmelden voor een binnenlandse adoptie niet meer mogelijk

15 januari 2015

Momenteel staan er 495 kandidaat-adoptieouders te wachten om te mogen starten met de voorbereiding. Zij behouden hun plaats op de wachtlijst. Daarnaast zijn er meer dan 60 kandidaat-adoptieouders aan het wachten bij een adoptiedienst op een kindvoorstel. De laatste jaren werden er telkens tussen de 20 en 30 kinderen geplaatst in een adoptiegezin door de binnenlandse adoptiediensten. De wachttijd loopt dus zeer hoog op. Het Vlaams Centrum voor Adoptie wil geen valse hoop geven aan kandidaat-adoptieouders, daarom heeft het geen zin om nieuwe aanmeldingen te aanvaarden.

Naast deze maatregel zal het Vlaams Centrum voor Adoptie in 2015 alle wachtenden ook informeren over hun mogelijkheden in de toekomst. Dit zal gebeuren via informatiesessies in kleine groepen over gans Vlaanderen met ondersteuning van de binnenlandse adoptiediensten, de buitenlandse adoptiediensten en pleegzorgdiensten. Alle kandidaat-adoptieouders, die zijn aangemeld voor 20 januari 2015, zullen hierover geïnformeerd worden en hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Meer informatie? Contacteer het Vlaams Centrum voor Adoptie