1712 luistert nu ook naar slachtoffers van gedwongen adoptie

9 maart 2015

Op deze vraag wordt nu ingegaan. Vanaf 9 maart 2015 kunnen slachtoffers van een gedwongen adoptie naar 1712 bellen om hun verhaal te doen.

De medewerkers van de hulplijn zullen luisteren naar de slachtoffers en kunnen hen toeleiden tot de nodige hulp. Dit kan gaan over psychologische ondersteuning of begeleiding maar ook over concrete hulp bij een zoekvraag. De ondersteuning is dus niet alleen bedoeld voor geboorteouders die onder dwang afstand deden van hun kind maar ook voor geadopteerden die (vermoeden dat ze) onder dwang werden afgestaan.

Naast de uitbreiding van de doelgroep van 1712, wordt er ook een bemiddelings-en erkenningscommissie voor slachtoffers van een gedwongen adoptie opgericht. Slachtoffers die dat wensen kunnen bij deze commissie onder meer een gesprek vragen voor zichzelf of met diegene (persoon of organisatie) die dwang heeft uitgeoefend.

Ondertussen zet ook het expertenpanel, dat opgericht werd door minister Vandeurzen, zijn werk verder. Deze groep deskundigen bereidt een advies voor over de concrete aanpak ten aanzien van de slachtoffers van gedwongen adopties en over het te voeren beleid voor de toekomst.Tegen 15 april wordt het eindrapport van dit panel verwacht.

Meer weten over 1712