Kind en Gezin blijft vaccineren

24 maart 2015

Er zijn zowel bij Zorg en Gezondheid als bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) geen problemen gemeld de voorbije jaren en de blootstelling aan de lijm is minimaal en niet vergelijkbaar met de blootstelling in arbeidssituaties.

Niet vaccineren vormt een groter risico. In afwachting van een definitief advies zal Kind en Gezin blijven vaccineren.

Zorg en Gezondheid zal dit advies indien nodig aanpassen als uit het verder onderzoek van het FAGG of experten een groter risico blijkt.