(Pinda)noten zijn gevaarlijk voor kleine kinderen

5 mei 2015

Jonge kinderen zijn nog niet altijd in staat om voldoende de kauwen. De kauwfunctie van jonge kinderen is onvoldoende ontwikkeld om nootjes fijn te maken. Hierdoor kunnen zij zich gemakkelijk verslikken.

Het is niet evident een arbitraire leeftijd te zetten wanneer noten wel veilig kunnen gegeten worden, zij houden immers ook bij volwassenen risico’s in. Kind en Gezin houdt er zeker aan om tot de leeftijd van 4 jaar noten te vermijden in de voeding. Maar ook daarna blijft oplettendheid geboden.

Enkele adviezen om de risico’s te beperken:

  • Vermijd hele noten bij jonge kinderen.
  • Zet noten buiten het bereik van jonge kinderen. Wees alert voor (resten van) nootjes die kinderen kunnen vinden op de grond, in zetels, ... Hou steeds toezicht.
  • Laat kinderen niet al etend rondlopen of spelen.

Lees onze informatie over noten.
Wat doen bij verslikken?