Week van de kraamzorg - Dag van de vroedvrouw

5 mei 2015

Het inkorten van het kraamverblijf zit weer volop in de actualiteit. Kind en Gezin is principieel niet tegen een verkorting van het kraamverblijf  voor zover continuïteit van zorg en een goede omkadering worden gegarandeerd. Kind en Gezin en zijn partners staan klaar om ouders te begeleiden tijdens de kraamperiode.


Week van de Kraamzorg

Van 4 tot en met 10 mei organiseren de expertisecentra kraamzorg Vlaanderen de Week van de Kraamzorg. Tijdens deze week worden er tal van workshops georganiseerd voor (toekomstige) ouders en professionals. Eén van de opdrachten van de expertisecentra is namelijk het verzamelen en verspreiden van informatie en documentatie rond alle mogelijke vormen van kraamzorg. Op die manier kunnen jonge gezinnen bewuster kiezen hoe zij hun zwangerschap, bevalling en kraamperiode wensen te beleven.

Surf naar de site van de expertisecentra voor het programma voor de Week van de Kraamzorg:


Dag van de vroedvrouw

Vandaag is het de internationale dag van de  vroedvrouw met als jaarthema “vroedvrouwen voor een betere toekomst”.

De Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen (VLOV vzw) pleit voor meer erkenning van vroedvrouwen en wil de meerwaarde ervan tijdens en na de zwangerschap extra in de kijker zetten. Op die manier wil de VLOV vzw de gezondheid en levenskwaliteit van moeder en kind voor, tijdens en na de zwangerschap gunstig beïnvloeden.

Meer info?
http://www.vlov.be/nl/vroedvrouwen