Antwerps netwerk wil zwangere en pas bevallen vrouwen in armoede efficiënter doorverwijzen

1 juni 2015

PANZA werd in 2014 opgericht door AP Hogeschool, Dokters van de Wereld, ECK De Kraamvogel, Kind en Gezin, Stad Antwerpen en Universiteit Antwerpen. Ook de Karel de Grote-Hogeschool sloot zich aan bij de kerngroep.

Het netwerk lanceert nu een nieuwe website voor professionelen die de doelgroep begeleiden. Met www.panza.be wil het netwerk in de eerste plaats professionelen helpen die zwangere vrouwen met een lage sociaaleconomische status willen doorverwijzen naar perinatale zorg. Professionele hulpverleners vinden op deze website alle informatie en contactgegevens over de verschillende doorverwijsmogelijkheden om de perinatale zorg te optimaliseren. Een
toekomstig doel is om een elektronisch dataregistratiesysteem te koppelen aan de website zodat informatie ook kan uitgewisseld worden. Hiervoor zoekt het netwerk echter nog naar financiering. Voor de (kwetsbare) zwangere vrouwen en hun gezin bestaat www.zwangerinantwerpen.be, een website met meer info over de verschillende keuzemogelijkheden tijdens zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

“In Antwerpen werd in 2013 bijna 1 op 4 kinderen geboren in een kansarm gezin”, vertelt Saskia Van Besauw van ECK De Kraamvogel, “De noodzaak aan gerichte acties voor deze gezinnen drong zich dus op. We merken dat aanstaande moeders in armoede heel moeilijk de weg vinden naar zwangerschapsbegeleiding. Nochtans dragen die consultaties voor de geboorte in belangrijke mate bij aan de gezondheid van een moeder en haar ongeboren
kind.”

In totaal sloten 35 andere organisaties zich al aan. Door alle organisaties die in contact komen met zwangere vrouwen in armoede samen te brengen, wil het netwerk overleg en doorstroming rond aanstaande en prille gezinnen in kansarmoede verbeteren. “We brengen in kaart wat er al bestaat en gebeurt, om zo de toegankelijkheid tot kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening voor hen te verhogen”, luidt het.


Contactpersoon: Inge Meyvis - Inge.meyvis@ap.be - +32 3 641 82 41