Kinderdagverblijf Tierlantuin wint de Evens Prijs voor Vredeseducatie 2015

1 juni 2015

De Stichting Evens ging voor deze editie van de tweejaarlijkse Europese prijs gericht op zoek naar initiatieven en praktijken die sociale vaardigheden van kinderen jonger dan zes stimuleren en versterken.
De jury loofde in het bijzonder de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het kinderdagverblijf in de buurt, de sterke samenwerking met ouders in de buurt alsook de dagelijkse en vanzelfsprekende omgang met diversiteit die zich o.m. vertaalt in het werken met andere talen, een diverse personeelsbezetting etc. Volgens de juryleden is het precies die impliciete, geïntegreerde aanpak waar Tierlantuin voor staat die de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij baby’s en peuters kan bevorderen.

Het kinderdagverblijf ontvangt een geldsom van €25.000 waarvan een deel zal gebruikt worden om hun visie en praktijk te delen met collega ’s uit andere Europese landen.

De prijs wordt officieel uitgereikt in De Loketten van het Vlaams Parlement op 22 oktober 2015 om 19u30 in het kader van de Conflict Matters conferentie. (www.conflictmatters.eu) Alle andere kandidaten die de shortlist haalden worden tevens uitgenodigd voor een uitwisselingsmoment om ervaringen en praktijken met elkaar te delen.


Voor meer info over het programma van de conferentie en de prijsuitreiking contacteer Marjolein.Delvou@evensfoundation.be

Meer informatie op www.evensfoundation.be.