Veranderingen in regelgeving kinderopvang principieel goedgekeurd

16 juni 2015

Het decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters trad op 1 april 2014 in werking. Dit betekende een enorme verandering en vergde van iedereen grote inspanningen. De transitie is nog steeds bezig en een aantal knelpunten treden op de voorgrond.

Kind en Gezin wil de voortgang van deze transitie goed opvolgen. We gaan na of er elementen zijn die we moeten bijsturen zodat we de doelstellingen van het decreet kunnen bereiken. Hiervoor stelden we een werkgroep samen met vertegenwoordigers van de sector, gebruikers en partners: ‘het voortgangsoverleg’.

In het najaar van 2014 en het voorjaar van 2015 heeft de werkgroep vooral gewerkt aan:

  • aanpassingen in regelgeving en aanpassing van een aantal werkwijzen die op korte termijn moeten leiden tot deregulering en administratieve lastenvermindering;

  • extra info over onduidelijkheden.

Dit leidde tot een aantal voorstellen om de uitvoeringsbesluiten te wijzigen. De Vlaamse Regering heeft dit wijzigingsbesluit vrijdag 12 juni principieel goedgekeurd. Er werd advies ingewonnen bij de Raad van State. Dit wijzigingsbesluit is op 9 oktober door de Vlaamse Regering definitief goedgekeurd.

pdf Het voorgangsplan: doelstellingen en wijzigingen