Nieuw decreet binnenlandse adoptie

1 juli 2015

1 procedure

Er komt één procedure voor binnenlandse en buitenlandse (interlandelijke) adoptie van een ongekend kind. De huidige wachtlijsten voor interlandelijke en binnenlandse adoptie zullen samengevoegd worden. Om de voorbereiding te kunnen starten, zal er gewerkt worden via instroombeheer. Dit moet nog verder uitgewerkt worden maar zal blijven rekening houden met het aantal kinderen dat nood heeft aan (binnenlandse) adoptie. Voor binnenlandse adoptie zullen er een 30-tal kandidaten per jaar nodig zijn. Alle wachtende kandidaten zullen geïnformeerd worden van zodra er duidelijkheid is over de gevolgen voor hun individueel dossier.

De infosessie en voorbereiding zullen door het Steunpunt Adoptie worden gegeven en het maatschappelijk onderzoek gebeurt door de erkende diensten voor maatschappelijk onderzoek. Kandidaat-adoptieouders zullen een contract kunnen afsluiten met de binnenlandse adoptiedienst als zij een geschiktheidsvonnis verkregen bij de familierechtbank.

1 binnenlandse adoptiedienst

Er komt één erkende adoptiedienst voor binnenlandse adoptie (nu zijn er nog 3). Zij zullen instaan voor de bemiddeling, de nazorg en de begeleiding van zowel de kandidaat-adoptieouder als de geboorteouder.

De dienst moet onder meer een kinddossier opstellen, de kandidaten voorbereiden op de komst van het kind, een kind voorstellen aan kandidaat-adoptieouders, het adoptiegezin bijstaan na de komst van het kind in het gezin, de geadopteerde begeleiden bij vragen naar herkomst, de afstandsouders bijstaan bij hun beslissing en hen inlichten over alle mogelijkheden, de afstandsouders begeleiden na de afstand van hun kind, …

Er komt voor deze dienst ook een subsidiëring.

Inzagerecht

Ook binnenlands geadopteerden krijgen het recht om hun dossier in te zien. Dit gebeurt bij de adoptiedienst en bij een eventuele weigering bezwaar kunnen aantekenen bij de Vlaams adoptieambtenaar.
De adoptiedienst moet van ieder adoptiedossier een kopie bezorgen aan het Vlaams Centrum voor Adoptie.
Afstandsouders krijgen recht op niet-identificeerbare informatie over de geadopteerde.

Gekende kinderen

Voor de adoptie van een gekend kind (stiefkind, nichtje, neefje, …) zal de voorbereiding door het Steunpunt Adoptie worden gegeven. Bij de volle adoptie van een gekend kind zal de afstandsouder uitgenodigd worden door de adoptiedienst voor een informatiegesprek.

De volledige tekst van het nieuwe decreet vind je hier.