Hoogspanningslijnen en gezondheid van kinderen

8 juli 2015

In de pers zijn artikels verschenen dat er 16000 gezinnen te dicht bij een hoogspanningslijn wonen en 103 kinderopvanglocaties er te dicht bij gevestigd zijn. Aanleiding is een artikel van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) over haar rekenmodel voor magnetische velden.

Geen aangetoond oorzakelijk verband

Er zijn geen wetenschappelijke studies die aantonen dat er een oorzakelijk verband is tussen hoogspanningslijnen en gezondheidseffecten.

De oorzaak van ongerustheid is vroeger internationaal statistisch bevolkingsonderzoek waar een risico op leukemie bij kinderen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen is vastgesteld. Het gaat om een statistisch verband, dat wil niet zeggen dat magnetische velden de oorzaak zijn van het meer voorkomen van leukemie. Er kunnen andere oorzaken zijn: socio-economisch, levensstijl, ... Recenter onderzoek (2013-2014) kan het statistisch verband minder of niet meer terugvinden.

Geen specifieke regels voor kinderopvang

Er zijn voor de kinderopvang geen specifieke regels (vergunningsvoorwaarden) over hoogspanningskabels. Wel moet de infrastructuur geschikt zijn om kwaliteitsvolle kinderopvang te organiseren en zorgt de organisator voor een veilige en gezonde omgeving.

Advies Vlaams Agentschap Zorg en gezondheid

Het Agentschap bevestigt het gebrek aan bewijs aan oorzakelijk verband. Uit voorzorg raadt het Agentschap aan  nieuwe kinderopvanglocaties liefst verder dan 100 meter van een hoogspanningslijn te vestigen. Voor ondergrondse hoogspanningslijnen wordt een minimale afstand van 10 meter aangeraden.

Je vindt dit advies in hun leidraad.

Meer info over straling

Vragen?

Heb je vragen over magneetvelden, neem dan contact op met de dienst Milieu & Gezondheid via milieu.gezondheid@lne.vlaanderen.be.

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnetwerk, kan metingen uitvoeren.