Adoptieouders met ideeën gezocht

29 juli 2015

Eén van de gevolgen van het nieuwe decreet is dat er 1 procedure komt voor binnenlandse en buitenlandse (interlandelijke) adoptie. Er zal gewerkt worden met een instroombeheer, een systeem dat bij de buitenlandse adoptie al bestaat. Er moet een gericht instroombeheer komen waarbij nog altijd rekening gehouden zal worden met het aantal kinderen dat nood heeft aan adoptie maar ook met het ouderprofiel van kandidaat-adoptieouders en hun kindprofiel.

Om dit gericht instroombeheer uit te werken, willen we rekening te houden met de realiteit waarvoor kandidaat-adoptanten staan, en luisteren naar ideeën, ervaringen, tips en andere nuttige informatie van adoptieouders.

Welke informatie hadden zij nodig om te beslissen tot de start van een adoptieprocedure? Welke informatie was er beschikbaar, ontbrak er? Welke informatie tijdens de voorbereiding (voor het maatschappelijk onderzoek) was er zeer nuttig, wat ontbrak er?Op welk moment hadden zij nood aan welke informatie? Was er ruimte voor groei en dynamiek in de ideeën over welk kind welkom zou zijn in het gezin? Hoe ontstond deze ruimte?, …. zijn enkele van de vragen waar we het over willen hebben.

Daarom houdt het Vlaams Centrum voor Adoptie op woensdag 30 september 2015 graag met een 10-tal adoptieouders een brainstorm. Dit zal doorgaan van 9u30 tot 12u in de gebouwen van Kind en Gezin (Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel). Adoptieouders die hieraan willen meewerken, kunnen contact opnemen met adoptie@kindengezin.be.

Meer informatie over het nieuwe decreet