Uitspraak van het Hof van Cassatie over een adoptieprocedure uit Marokko

28 september 2015

Het arrest van het Hof van Beroep te Gent, waardoor de adoptie door een Vlaams gezin van een Marokkaans jongetje werd teniet gedaan, wordt niet verbroken door het Hof van Cassatie. Het Hof van Cassatie heeft de zaak niet ten gronde onderzocht, omdat het verzoek volgens hen een pure feitenkwestie is en dus tot de bevoegdheid van de rechter hoort.

Het kind werd geplaatst in het adoptiegezin met bemiddeling van de Vlaamse adoptiedienst Ray of Hope, na goedkeuring door de Vlaamse Centrale autoriteit. In totaal kregen de afgelopen jaren meer dan 100 kinderen op gelijkaardige manier een thuis in België via de Vlaamse Centrale Autoriteit en de centrale autoriteit van de Franse gemeenschap. Telkens werd een adoptie uitgesproken. Nu moeten we vaststellen dat de huidige wet onvoldoende garanties biedt om te adopteren uit een land dat adoptie niet kent, zoals Marokko.

De eerste bezorgdheid van het Vlaams Centrum voor Adoptie en de adoptiedienst Ray of Hope ligt nu bij de betrokken familie. Tot op vandaag is er geen regeling voor de 6-jarige die al 4 jaar in het gezin verblijft. We zullen alles in het werk stellen om de familie te ondersteunen bij het vinden van een permanente oplossing.

Deze uitspraak toont aan dat de huidige Belgische wetgeving niet genoeg garanties biedt voor een adoptie uit landen die adoptie niet kennen (zoals Marokko). Deze familie heeft immers de volledige en correcte procedure, zoals omschreven in de Vlaamse regelgeving, gevolgd. Ze kregen ook een goedkeuring door het Vlaams Centrum voor Adoptie om verder te gaan met de adoptieprocedure en toch kunnen zij deze adoptieprocedure nu niet afronden.

Nochtans werd de adoptiewetgeving gewijzigd op 6 december 2005 om adopties toe te laten uit landen zoals Marokko (voor weeskinderen en voor kinderen die verlaten verklaard werden en onder toezicht van de autoriteit werden geplaatst). De uitspraak van het Hof van Cassatie maakt nu duidelijk dat deze wetswijziging niet voldoende was. Het Vlaams Centrum voor Adoptie dringt dan ook aan bij de federale wetgever om de wetgeving aan te passen. Deze aanpassingen zijn nodig als men kinderen uit deze landen (die adoptie niet kennen) de kans wil geven op te groeien in een Vlaams gezin.