Werelddag van Verzet tegen Armoede

15 oktober 2015

In Vlaanderen worden we dagelijks geconfronteerd met de gevolgen voor gezinnen met jonge kinderen van het opgroeien in armoede en uitsluiting. In 2014 steeg de kansarmoede indicator van Kind en Gezin tot 11,4 %. Opgroeien en leven in armoede en uitsluiting is een schending van mensen- en kinderrechten.

Ook in ons land treden verenigingen waar armen het woord nemen naar buiten en roepen de brede publieke opinie op om de strijd aan te binden met armoede.

 

Activiteitenkalender