Kind en Gezin en Kinderrechtencommissariaat vragen zorgzaamheid naar aanleiding van sociale inspectie in kinderdagverblijf te Hoboken

19 oktober 2015

Er was op dat moment een sociale inspectie aan de gang in het kinderdagverblijf. Tijdens zo’n inspectie krijgen de inspecteurs politiebegeleiding.
Intussen zijn er ook reacties van bezorgde ouders, zowel bij Kind en Gezin als bij het Kinderrechtencommissariaat. 

Kind en Gezin vraagt in het belang van de kinderen de nodige zorgzaamheid bij dergelijke inspectiebezoeken.
Het is belangrijk dat een inspectiebezoek rekening houdt met de specifieke context van jonge kinderen. De inspectiebezoeken in verband met het verkrijgen of behouden van een vergunning voor kinderopvang, worden door de Zorginspectie van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgevoerd. Net omdat het over jonge kinderen gaat zijn hiervoor richtlijnen en afspraken ter beschikking.

Het Kinderrechtencommissariaat en Kind en Gezin stellen in vraag of de politiebegeleiding tijdens een sociale inspectie daadwerkelijk binnen in het kinderdagverblijf moet aanwezig zijn. Ze zijn bereid om hierover in overleg te gaan.