Attesten inkomenstarief 2016: indexering en herberekening

10 november 2015

  • Het standaard minimumtarief stijgt van 1,56 naar 5,02 euro. 
  • Er zijn meer mogelijkheden voor individueel verminderde tarieven. 
  • Enkel kinderen tot en met het jaar waarin ze 12 worden, tellen mee voor de korting als kinderen ten laste. 
    • Concreet: wordt een kind in 2016 13 jaar of ouder, dan telt het niet meer mee voor de kindkorting. 
Op 1 januari 2016 is er ook de jaarlijkse indexering, de index bedraagt 0,41%.
 
Wanneer krijgt een ouder een automatisch geïndexeerd attest 2016? 

In december 2015 stuurt Kind en Gezin automatisch een geïndexeerd attest inkomenstarief 2016 naar ouders die: 
 
  • een attest hebben dat vanaf 1 mei is aangevraagd;
  • een attest pleegkind hebben;
  • een attest tarief OCMW hebben. 

Wanneer moet een ouder herberekenen? 


Ouders die een attest hebben dat voor 1 mei 2015 werd aangevraagd, moeten voor het attest 2016 het inkomenstarief herberekenen via Mijn Kind en Gezin.


Meer informatie of vragen?