Dreigingsniveau 4 in Brussel: maatregelen kinderopvang

22 november 2015

1. Aan de crèches in het Brussels Gewest wordt gevraagd maandag 23 november 2015 hun opvang te sluiten. We hebben het hier expliciet over groepsopvang.
2. (Kleinschalige) gezinsopvang in het Brussels Gewest heeft de keuze om opvang te blijven voorzien.
3. Aan de organisatoren wordt gevraagd de ouders van hun beslissing op de hoogte te brengen.
4. De crèches die sluiten zullen daartoe financieel niet worden gesanctioneerd.
5. De verantwoordelijken van de grootste crèches zullen mogelijk gecontacteerd worden om op maandag 23 november 2015 in overleg te gaan  met hun lokale politiezone om  hun veiligheids- en evacuatieplannen aan te scherpen en afspraken te maken over bijkomende beveiliging.
6. Kind en Gezin doet het nodige om de kinderdagverblijven van de beslissingen met meer details in kennis te stellen.

Organisatoren kunnen met vragen terecht bij hun klantenbeheerder.

pdf Persmededeling van minister Jo Vandeurzen