! Groepsopvang Brussel ook dinsdag gesloten

23 november 2015

1. Aan de crèches in het Brussels Gewest wordt gevraagd dinsdag 24 november 2015 hun opvang te sluiten. We hebben het hier expliciet over groepsopvang.
2. (Kleinschalige) gezinsopvang in het Brussels Gewest heeft de keuze om opvang te blijven voorzien.
3. Aan de organisatoren wordt gevraagd de ouders van hun beslissing op de hoogte te brengen.
4. De crèches die sluiten zullen daartoe financieel niet worden gesanctioneerd.
5. Er bestaat nog altijd de mogelijkheid dat de verantwoordelijken van de grootste crèches gecontacteerd worden om in overleg te gaan met hun lokale politiezone om hun veiligheids- en evacuatieplannen aan te scherpen en afspraken te maken over bijkomende beveiliging.
 
Organisatoren kunnen met vragen terecht bij hun klantenbeheerder.

In andere regio’s is het zeker nuttig zoals altijd alert te zijn voor veilige toegang. Meer weten.

Als er nieuwe informatie komt, houden we jou op de hoogte. Je kan ook terecht op Twitter, Facebook en op onze website.
Twitterpagina Kind en Gezin
Facebookpagina Kind en Gezin