Groepsopvang Brussel woensdag terug open

24 november 2015

Naar analogie met veiligheidsmaatregelen voor de scholen, gelden volgende veiligheidsmaatregelen:

  • Elk kinderopvanginitiatief heeft zijn crisisplan waarin evacuatieplan vervat zit.
  • Toegangscontrole  Verscherpt toezicht aan de toegang bij aanvang en bij het beëindigen van de opvang – de toegang tot de groepsopvang moet gesloten zijn.
  • Enkel bekende personen krijgen toegang tot de opvang. Onbekende externen worden niet toegelaten.
  • Begin en einde van de dag: de kinderen zoveel mogelijk druppelsgewijs ontvangen en laten vertrekken.
  • Externe activiteiten: Organisatoren annuleren overlegmomenten met externen en annuleren uitstappen en vormingen. Annuleer eventuele grotere evenementen.
  • Organisatoren moeten ten allen tijde bereikbaar blijven via mobiele telefoon. 
  • In nood kan u altijd terecht op het volgende nummer van het crisiscentrum: 101. Vermeld wel duidelijk dat u belt vanuit een crèche.

De politie zal zichtbaar patrouilleren om de veiligheid van de crèches maximaal te garanderen. We hebben per politiezone alle adressen gegeven van de groepsopvang op hun terrein.

Er bestaat nog altijd de mogelijkheid dat de verantwoordelijken van de grootste crèches gecontacteerd worden om in overleg te gaan met hun lokale politiezone om hun veiligheids- en evacuatieplannen aan te scherpen en afspraken te maken over bijkomende beveiliging.

Al deze maatregelen blijven ten minste gelden tot en met maandag 30 november.

We raden aan om zoals altijd alert te zijn voor veilige toegang, ook in de regio’s buiten Brussel. Hier vind je meer informatie.

Organisatoren kunnen met vragen terecht bij hun klantenbeheerder.

ls er nieuwe informatie komt, houden we jou op de hoogte.