Terreurniveau 3: specifieke maatregelen groepsopvang en IBO’s in Brussel vervallen

26 november 2015

Terreurniveau 3 betekent dat er verhoogde veiligheidsmaatregelen zijn zoals een versterkte aanwezigheid van de ordediensten op drukke plaatsen. Aan de opvang zelf raden we aan om alert te blijven voor veilige toegang.

Zoals eerder aangekondigd zullen de opvangvoorzieningen die door de terreurdreiging sloten niet financieel gesanctioneerd worden. Daarover krijgen ze volgende week meer concrete informatie.

We bedanken alle kinderopvangvoorzieningen en IBO’s om met zo veel inzet hun opvang opnieuw te openen.

Meer weten over veilige toegang