Opschorting adopties uit Oeganda

2 december 2015

Deze opschorting was nodig omdat de federale overheid tussengekomen is in de adoptieprocedures bij de Belgische rechtbanken. De kinderen uit Oeganda worden in Vlaamse gezinnen geplaatst met het oog op adoptie. De adoptie wordt later uitgesproken door de rechtbank in België, met goedkeuring van de Oegandese rechtbank. Door de tussenkomst van de federale overheid, is het niet zeker of deze Oegandese beslissingen zullen omgezet worden in adopties. Er is dus rechtsonzekerheid ontstaan voor heel wat adoptiegezinnen.

Het Vlaams Centrum voor Adoptie heeft samen met de adoptiediensten een gecontroleerde samenwerking opgezet met enkele tehuizen in Oeganda. Zowel het VCA als de adoptiedienst zijn ter plaatse geweest om deze samenwerkingen met de nodige garanties tot stand te brengen. De werking van deze tehuizen is voorafgaand geëvalueerd: enkel kinderen van wie de nodige achtergrondinformatie beschikbaar is en die in eigen land niet kunnen worden opgevangen, werden geplaatst in Vlaamse adoptiegezinnen. Bovendien zijn er duidelijke overeenkomsten gesloten met de tehuizen waarin o.a. alle kosten zijn opgenomen. De kosten die kandidaten moeten betalen bij een adoptie uit Oeganda worden op voorhand meegedeeld aan de adoptieouders en zijn beschikbaar op de website van Kind en Gezin.

Voorafgaand aan elke plaatsing krijgt het VCA een uitgebreid kinddossier met verslag van het vooronderzoek dat gebeurde in Oeganda, bewijs over de zoektocht naar biologische ouders, bewijs dat betrokken kinderen niet terug konden naar hun herkomstgezin, … Er zijn garanties over de herkomst van de kinderen en er is dus geen sprake van mensen/kinderhandel.

De bezorgdheden van de federale overheid gaan over specifieke probleemsituaties in Oeganda, zonder rekening te houden met de garanties die in de gecontroleerde samenwerkingen zijn opgezet. De federale overheid deelde de familierechtbanken hun opmerkingen mee zonder het VCA voorafgaand op de hoogte te brengen. Alle aangebrachte elementen weerlegde het VCA nochtans in eerdere besprekingen met de federale overheid.
Het VCA betreurt dat er op dergelijke ongenuanceerde wijze gedacht en gecommuniceerd wordt over deze kinderen die in Vlaanderen een gezin gevonden hebben.
Het VCA wacht verder de uitspraak van de Belgische rechtbanken in de lopende dossiers af.