Adopties uit Ethiopië tijdelijk opgeschort

8 december 2015

Het Vlaams Centrum voor Adoptie heeft hierover overlegd met de adoptiediensten Ray of Hope en FIAC en met de Federale Centrale Autoriteit. Er werd beslist om de lopende dossiers waarin reeds een kind voor adoptie werd toegewezen nader te onderzoeken. Bedoeling is om in elk dossier voldoende zekerheid te krijgen over de achtergrond van de kinderen. Op dit moment stelt het VCA een externe partner aan om dit onderzoek in Ethiopië uit te voeren.

In afwachting van de resultaten van het onderzoek, zullen geen adopties worden uitgesproken en worden geen nieuwe kindtoewijzingen goedgekeurd.

Het VCA begrijpt dat dit nieuws een ontgoocheling betekent voor alle kandidaat-adoptieouders. Alle ouders werden persoonlijk op de hoogte gesteld over de situatie.

Het VCA en de betrokken adoptiediensten stellen alles in het werk om het onderzoek over de toegewezen kinderen zo snel mogelijk af te ronden.