Beslissingen uitbreiding 2015

18 december 2015

De Vlaamse Regering besliste om voor kinderopvang van baby’s en peuters bijkomende middelen vrij te maken voor uitbreiding van het aantal plaatsen met de basissubsidie, de subsidie voor inkomenstarief en de plussubsidie. Kind en Gezin lanceerde hiervoor een oproep op 16 juli 2015. Aanvragen konden ingediend worden tot 30 september 2015. Kind en Gezin besliste over de toewijzing van deze middelen.

Voor de groepsopvang waren er middelen voor extra plaatsen met basissubsidie (trap 1). Het grootste deel moest gaan naar de omschakeling van bestaande, nog niet gesubsidieerde plaatsen. Daarmee konden 1005 niet-gesubsidieerde plaatsen een basissubsidie krijgen. Het andere deel was voorzien voor nieuw te vergunnen plaatsen. Daarmee werden subsidiebeloftes toegekend voor 338 nieuwe plaatsen met basissubsidie.

Er was ook budget voor extra plaatsen met subsidie inkomenstarief (trap 2). Dit budget is evenredig verdeeld over de omschakeling van bestaande plaatsen en het creëren van nieuwe plaatsen. Daarmee konden 364 plaatsen omgeschakeld worden naar de subsidie voor inkomenstarief en konden subsidiebeloftes toegekend worden voor 471 nieuwe plaatsen met de subsidie voor inkomenstarief.

Daarnaast konden ook 1235 bestaande plaatsen met subsidie inkomenstarief (trap 2) omgeschakeld worden naar subsidieerbare plaatsen met plussubsidie (trap 3).

De beslissingen over de toekenning van deze plaatsen vind je hier.

Iedere aanvrager mag in de loop van volgende weken een individuele beslissing verwachten over zijn aanvraag. We vragen om zeker deze informatie af te wachten, vooraleer je verdere vragen stelt over de genomen beslissingen.