Nieuws over binnenlandse adoptie

18 december 2015

Het Vlaams Centrum voor Adoptie verwacht dat het decreet in de loop van februari in werking zal treden. Dit is afhankelijk van de definitieve goedkeuring van de Vlaamse Regering.

Wat betekent het nieuwe decreet?
Eerst en vooral komt er één procedure voor binnenlandse en buitenlandse adoptie. Dit betekent dat iedereen die wil adopteren, zich zal kunnen aanmelden voor adoptie. Pas later in de procedure zullen kandidaat-adoptieouders beslissen of ze een kindje uit het buitenland of uit het binnenland zullen adopteren. Na de inwerkingtreding van het nieuwe decreet zullen dus ook mensen die binnenlands willen adopteren zich kunnen aanmelden.

Er blijft een instroombeheer van kracht. Hierbij zal ieder jaar een beperkt aantal kandidaat-adoptieouders kunnen starten met de voorbereiding. Het instroombeheer gebeurt wel gerichter, rekening houdend met de profielen van de kinderen die nood hebben aan adoptie.

Ook mensen die een tweede of derde keer willen adopteren, zullen zich nog steeds kunnen aanmelden.

Informatie

Van zodra er meer details bekend zijn, zal het Vlaams Centrum voor Adoptie iedereen informeren.

De mensen die nu al op de wachtlijst staan, krijgen individueel informatie en moeten dus geen stappen ondernemen.
Iedereen die overweegt om te adopteren, kan zich informeren via de website van Kind en Gezin. Het Vlaams Centrum voor Adoptie verwacht in februari 2016 concrete informatie over de nieuwe procedure te kunnen geven op de website.

Ook via de nieuwsbrief zal de informatie over de nieuwe procedure verspreid worden. Als je op de hoogte wil gehouden worden, schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief.

Inschrijven op de nieuwsbrief