Vlaams Centrum voor Adoptie keurt adoptie uit New York goed

15 januari 2016

“Het Vlaams Centrum voor Adoptie heeft een grondig onderzoek gevoerd en afdoende waarborgen ingebouwd zodat adopties voldoen aan het Haags Adoptieverdrag en de Belgische regelgeving”, stelt Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Dit is goed nieuws voor kandidaat-adoptieouders, onder meer ook voor koppels van hetzelfde geslacht. De wetgeving staat toe dat ook zij kinderen uit New York kunnen adopteren. Hiermee tonen we ook aan dat adoptie een toekomst heeft”.

In december 2014 werd door adoptiedienst ‘Het Kleine Mirakel’ een voorstel ingediend om een adoptiesamenwerking met de Verenigde Staten mogelijk te maken, meer bepaald in de staat New York. Het Vlaams Centrum voor Adoptie heeft het onderzoek nu afgerond. Vorige week werd hierover nog een laatste keer overlegd met de Federale Centrale Autoriteit (FCA) inzake Adoptie, die een gunstig advies verleende.

Federaal minister van Justitie Koen Geens: “Ik verheug me over het grondig en voorafgaand overleg dat FCA en VCA konden voeren over dit nieuwe kanaal en sta positief tegenover de garanties die werden ingebouwd.”

De samenwerking in de staat New York loopt via één adoptiedienst die bemiddelt voor kinderen die kort na de geboorte door hun biologische ouders afgestaan worden. Het zal meestal gaan om ouders in zeer precaire situaties.

Er kan nu gestart worden met vijf proefdossiers. Kandidaat-adoptieouders met een geschiktheidsvonnis kunnen hiervoor contact opnemen met de adoptiedienst. Op de website van Kind en Gezin staat alle informatie over de voorwaarden waaraan kandidaat-adoptieouders moeten voldoen en over de werkwijze.
Kandidaat-adoptieouders staan in voor alle kosten die in de loop van het proces gemaakt worden zoals de begeleiding van de moeders door de adoptiedienst, de medische zorg voor de geboortemoeder en de juridische procedure.

Voorwaarden en werkwijze in New York