Radicaliseert mijn kind? De Opvoedingslijn luistert

15 februari 2016

Toegankelijk en bekend
Verontruste ouders, familie en vrienden weten momenteel niet altijd waar zij met vragen over mogelijke radicalisering terecht kunnen. Om de ondersteuning hierbij gekender en toegankelijker te maken wordt de werking van de bestaande hulplijn voor opvoedingsvragen uitgebreid. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan één van de prioriteiten in het actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen waar de Vlaamse regering werk van maakt.
De Opvoedingslijn (078 15 00 10 | opvoedingslijn@groeimee.be)
  • biedt een luisterend oor
  • verheldert de vraag in een eerste gesprek/mail
  • verwijst gepast en concreet door (op advies van de backoffice) 
De hulplijn biedt in de eerste plaats vraagverheldering, informatie en ondersteuning om indien nodig gericht te kunnen doorverwijzen naar de geschikte hulpverlening. 
De  Opvoedingslijn neemt de werking van de hulplijn vanaf half februari 2016 op zich in haar bestaande dienstverlening.

Opvoedingsondersteuning
De Vlaamse hulplijn past in het bredere kader van opvoedingsondersteuning. Ze profileert zich niet als kliklijn of meldpunt over deradicalisering. Zij richt zich tot alle ouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijkheden die kleine en grote vragen over grote en kleine kinderen hebben. 
De Opvoedingslijn luistert naar ouders die zich zorgen maken over het slapen gaan, ruzie maken, pesten en uitgaan. Gesprekken kunnen gaan over ‘foute vrienden’ of de invloed van een negatieve omgeving. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Ouders en opvoedingsverantwoordelijken van jongeren die aan het radicaliseren zijn, zijn ook gewoon bezorgd over het welzijn en – ultiem – over het leven van hun kind. Ze willen zoals elke ouder het beste voor hun kind. Ze zijn bekommerd over hoe het zich zal verhouden tot de maatschappij. Soms voelen ze hun invloed en impact wegglijden. Die universele gevoelens erkennen kan al ondersteunend werken. Het is belangrijk dat ouders hun verhaal kunnen vertellen zonder beoordeeld of veroordeeld te worden.”
Opvoedingslijn plus
De Opvoedingslijn is gegroeid uit de bijzondere Jeugdzorg in 1997 om ouders snel en op een laagdrempelige manier te kunnen helpen bij de opvoeding van hun kinderen. Doel is om te helpen voorkomen dat er meer hulp nodig is of dat men juist sneller de weg naar de hulpverlening vindt. Hiervoor kan ze rekenen op professioneel opgeleide vrijwilligers. Ilse De Block, coördinator Opvoedingslijn: “Met de projectsteun kan de Opvoedingslijn thema’s als extremisme en radicalisering integreren in de bestaande ondersteuning zodat ze ook op maat voor deze ouders geboden kan worden. Dat betekent dat we ook aandacht en vorming ontwikkelen voor een cultuursensitieve ondersteuning. We zullen daarbij uiteraard afstemmen met andere info- en hulplijnen in het onderwijs, met zelforganisaties, en partners van de backoffice en het doelpubliek.”
Meer info: http://groeimee.be/opvoedingslijn
 
>> Voor de pers: 
| Nico Krols, woordvoerder van Jo Vandeurzen, Vlaams minister, van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, tel. 0476 907 972, e-mail: nico.krols@vlaanderen.be
| Ilse De Block – Opvoedingslijn, tel. 0473 50 03 87, e-mail: ilsedeblock@telenet.be

Lees het bericht op groeimee.be