Overdracht dossiers van Rwandees geadopteerden aan het Vlaams Centrum voor Adoptie

25 mei 2016

De dossiers gaan voornamelijk over adopties die via de vzw ‘Zonder Grenzen’ zijn verlopen en gaan over geadopteerden die vanaf 1987 in België zijn aangekomen.

Geadopteerden die willen weten of hun dossier erbij is, kunnen het VCA contacteren. Zij kunnen hun aanvraag tot inzage sturen naar adoptie@kindengezin.be via het daarvoor bedoelde word formulier . Na ontvangst van de vraag, gaat het VCA na of het dossier van de betrokkene effectief bij de overgedragen dossiers zit. Als dit het geval is, dan wordt een afspraak gemaakt voor inzage. Als het dossier niet tussen de overgedragen dossiers zit, dan bekijkt het VCA of zij op andere manieren een dossier kan vinden.

Het VCA wil graag alle betrokkenen bedanken voor hun medewerking, alsook de geadopteerde die mee de nodige contacten heeft gelegd.


Wil je meer weten over inzagerecht?