Beslissing Vlaamse Regering hervorming kinderbijslag

30 mei 2016

Van Kinderbijslag naar Groeipakket

Vanaf 1 januari 2019 krijgt elk kind een eigen Groeipakket met financiële tegemoetkomingen die gezinnen maximaal de kans geeft elk kind te laten opgroeien en zich te ontplooien. Het Groeipakket zal ook meehelpen de armoede terug te dringen via een aantal sociale toeslagen. Voor gezinnen die de huidige kinderbijslag ontvangen verandert er niets. Als de gezinssamenstelling wijzigt, blijven de verworven rechten behouden zodat niemand er op achteruit gaat. 

Het systeem wordt aangepast aan de maatschappelijke veranderingen zoals het tweeverdienersmodel, de dalende gezinsgrootte en de diversiteit van gezinsvormen. 

Meer info over de beslissing van de Vlaamse Regering