Wereldvluchtelingendag

20 juni 2016

Het Vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties (UNHCR) organiseert deze dag wereldwijd in samenwerking met lokale partners. Het moet de aandacht vestigen op het feit dat ruim 65 miljoen mensen op de vlucht zijn voor oorlog en vervolging.

De grootste groepen vluchtelingen in België waren in 2015 afkomstig uit Syrië, Afghanistan en Irak. In dat zelfde jaar vroegen 35.476 mensen asiel aan in ons land. De eerste drie maanden van 2016 waren het er 7.039.

Begin 2016 ondertekenden Fedasil en Kind en Gezin een samenwerkingsovereenkomst om de dienstverlening van Kind en Gezin en van Fedasil nog beter op elkaar af te stemmen, zodat de gezinnen met kinderen tot 6 jaar in de opvangcentra voor asielzoekers zo goed mogelijk ondersteund worden en de ouders zo actief mogelijk betrokken worden bij de opvoeding en gezondheid van hun kinderen.

Lees meer over dienstverlening in asielcentra.