Vlaams Centrum voor Adoptie bezorgd over 10 adopties uit Oeganda

3 augustus 2016

Sinds november 2015 kunnen geen nieuwe adopties meer plaatsvinden uit Oeganda. Maar voor de 10 kinderen waarvoor de procedure al was opgestart, heeft het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) op 20 mei ll. een uitzondering toegestaan. Voor al deze kinderen werd een bijkomend onafhankelijk onderzoek gevoerd om na te gaan of alle adoptievoorwaarden vervuld waren. 

Belgische ambassade in Oeganda reikt geen visum uit 
Sinds 2 juni is interlandelijke adoptie in Oeganda enkel mogelijk op voorwaarde dat de kandidaat-adoptieouders een jaar in het land verblijven. 
Het VCA en de Vlaamse adoptiedienst kregen de boodschap dat de lopende aanvragen nog volgens de oude procedure zouden kunnen verlopen. De Oegandese rechters deden ook een uitspraak in die zin. 

De Belgische ambassade stelt deze vonnissen in vraag waardoor de kinderen geen visum krijgen om naar België te komen. 

Het VCA is op dit moment heel ongerust over de situatie van de kinderen en hun ouders. Het hechtingsproces tussen de kinderen en de ouders dat in de afgelopen weken is opgestart, staat onder grote druk. De onzekerheid of de kinderen al dan niet mee naar hun nieuwe thuis kunnen, is ondraaglijk. 

Het VCA hoopt dat de verschillende partners met name de ambassade, Buitenlandse Zaken, Vreemdelingenzaken, Justitie en de Oegandese overheid, de ernst van deze situatie inzien en hoopt dat er snel een oplossing uit de bus komt voor deze kinderen en hun ouders.