Overleg omtrent 10 adoptiekinderen in Oeganda

16 augustus 2016

Dienst Vreemdelingenzaken bevestigt een positieve beslissing te zullen nemen op het ogenblik dat we van de Oegandese autoriteiten voldoende garanties bekomen dat de kinderen het land mogen verlaten met een Belgisch visum. Het VCA en Buitenlandse Zaken zullen via hun contacten alles in het werk stellen om dit zo snel mogelijk te bekomen.
Voor vier kinderen is het adoptiedossier ter plekke afgerond. Zij hebben reeds een vonnis (Legal Guardianship) en een Oegandees paspoort. Zes anderen wachten nog op de afwikkeling van hun dossier in Oeganda.  

Uitzondering 
Sinds november 2015 kunnen geen nieuwe adopties meer kunnen plaatsvinden uit Oeganda. Maar voor de 10 kinderen waarvoor de procedure al was opgestart, heeft het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) op 20 mei ll. een uitzondering toegestaan. Voor al deze kinderen werd een bijkomend onafhankelijk onderzoek gevoerd om na te gaan of alle adoptievoorwaarden vervuld waren.  
Sinds 2 juni is interlandelijke adoptie in Oeganda enkel mogelijk op voorwaarde dat de kandidaat-adoptieouders een jaar in het land verblijven. 

Het VCA en de Vlaamse adoptiedienst kregen de boodschap dat de lopende aanvragen nog volgens de oude procedure zouden kunnen verlopen. De Oegandese rechters deden ook een uitspraak in die zin. 

Het VCA hoopt samen met alle betrokken diensten om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen van de Oegandese overheid.