Adopties uit Oeganda: Update

6 september 2016

Voor de 4 kinderen uit Soroti is de situatie complexer. 

Uit informatie die het VCA op 26 augustus ontving, is immers gebleken dat de dossiers voor deze kinderen na 2 juni 2016 (inwerkingtreding nieuwe wet) werden ingediend bij de rechtbank. Dat betekent dat deze dossiers volgens de nieuwe adoptiewetgeving behandeld moesten worden. 

Dat vergt echter nieuwe juridische stappen in Oeganda. Om dat maximaal te ondersteunen en nog beter zicht te krijgen op de mogelijke oplossingen zal de Vlaamse adoptie-ambtenaar afreizen naar Oeganda. Zo wil het VCA samen met alle betrokken partijen ook voor deze ouders al het mogelijke doen om tot een oplossing te komen.

De VCA benadrukt dat de publieke communicatie hierover in overleg met Buitenlandse Zaken bewust beperkt gehouden wordt om mogelijke oplossingen niet in het gedrang te brengen.