Werelddag van Verzet tegen Armoede

17 oktober 2016

Vandaag gaat de Werelddag van Verzet tegen Armoede door. Dit jaar staat het recht op menswaardig wonen centraal. Ook in ons land treden verenigingen waar armen het woord nemen naar buiten en roepen de brede publieke opinie op om de strijd aan te binden met armoede. 

De activiteitenkalender vind je op: www.netwerktegenarmoede.be/17oktober