Gerichte doorstroom van heterokoppels voor binnenlandse adoptie

28 oktober 2016

Om te bepalen wie kan starten met de voorbereiding houdt het VCA rekening met de vragen van de herkomstlanden en de adoptiediensten. Nu is er een sterke vraag naar kandidaten voor bepaalde landen (India, De Filipijnen en Thailand) en voor bepaalde kindprofielen (ouder dan 6 jaar, groepen kinderen van meer dan 2, kinderen met gezondheidsprobelemen). 

Bij binnenlandse adoptie was er daarbovenop de vraag naar extra heterokoppels en naar koppels met kinderen.  
Om een goede matching te kunnen doen bij binnenlandse adoptie, hebben de diensten een gevarieerde kandidatenlijst nodig. Geboorteouders uiten soms een voorkeur naar het soort gezin waarin ze hun kind willen zien opgroeien (zoals geen alleenstaanden of een gezin waar al kinderen zijn) en hiermee probeert de dienst rekening te houden. Dit is in het belang van het kind zodat zij later niet in een conflictsituatie terecht komen wanneer zij hun roots zoeken. Op de huidige wachtlijsten bij de adoptiediensten is het aantal heterokoppels sterk gedaald (tot iets minder dan 30%). Hierdoor was het nodig dat er extra konden starten met de voorbereiding. Eerder dit jaar waren al 50 kandidaten in volgorde op de aanmeldingslijst doorgestuurd.  

Geen oproep voor extra heterokoppels 
Dit betekent niet dat er heterokoppels gezocht worden. Er staan nog voldoende heterokoppels op de huidige wachtlijst voor de voorbereiding om aan de vraag te voldoen. Ieder jaar wordt ongeveer de helft van de kinderen via binnenlandse adoptie geplaatst bij koppels van hetzelfde geslacht. 

Het VCA is altijd bereid om de werkwijze rond instroombeheer te bekijken met alle partners. Ze nodigt Cavaria en andere belangengroepen ook uit om hierover in debat te gaan rechtstreeks met het VCA. Het VCA is steeds bereid om te luisteren naar vragen, opmerkingen en klachten hierover en na te denken over hoe het beter kan. Tot op vandaag heeft het VCA van geen enkele organisatie of kandidaat-adoptant klachten gekregen hierover.