12 mama’s uit 7 landen volgen inburgeringsles samen met hun kindjes

14 november 2016

Drie begeleiders van het Agentschap Integratie en Inburgering (Katlyn De Smet), Kind&Gezin (Katrien Wanner) en Leerpunt, Centrum voor Basiseducatie Zuid-Oost Vlaanderen (Greet Willemse) maken de moeders wegwijs in onze Belgische samenleving. Het OCMW Geraardsbergen maakt middelen vrij om het project in de toekomst verder te zetten en blijvend kwetsbare gezinnen toe te leiden naar het Huis van het Kind.

Op bezoek bij de dienst gyneacologie van het ziekenhuis

Er wordt concreet gewerkt op verschillende thema’s die belangrijk zijn voor het dagelijkse leven van de moeders, zoals gezondheidszorg, publieke dienstverlening, vrije tijd, opvoeding en onderwijs.

Zo kwam van de moeders de vraag naar een gynecoloog in Geraardsbergen. Daarop werden er groeps-sessies uitgewerkt rond gezondheidszorg (specialist versus huisarts, anticonceptie, mutualiteit…). Er werd een rollenspel gespeeld om het maken van een afspraak in te oefenen in het Nederlands én er werd een gezamenlijk bezoek gebracht aan de dienst gynaecologie van het ziekenhuis van Geraards-bergen.

Andere praktijkoefeningen worden georganiseerd rond kinderopvang, dansles voor kleuters, vrijetijds-pas, Nederlandse les, vragen rond wonen, verblijfsdocumenten enzomeer.

“Als je naar een ander land komt en je wil hier wonen, dan moet je integreren. Deze cursus helpt ons hierbij, we krijgen heel veel informatie én we krijgen ook de taal en dat is een goede voorbereiding op de toekomst.” (Elina, Rusland)

Kindjes mee in het taalbad

De cursus is in het Nederlands. Het is een taalbad voor de deelneemsters én voor hun kleine kinderen, die altijd bij de groepssessies zijn.

Parallel wordt door Kind en Gezin en Huis van het Kind maximaal ingezet op opvoedingsondersteuning rond gezonde voeding, structuur, bewegen, spelen… en op het vergroten van ontwikkelingskansen voor deze kinderen en gezinnen, met bijzondere aandacht voor het vrijetijdsaanbod, taalactivering, net-werk,…

“Niet enkel de cursisten, groot en klein, zetten dankzij dit proefproject enorme stappen vooruit, ook de begeleiders, organisatoren en betrokken partners leerden veel bij en zetten alvast stappen om deze samenwerking verder te zetten” (Ali Salehi, lokale beleidsonder-steuning Agentschap Integratie en Inburgering.)

Nice to know

  • Van februari tot mei 2016 liep de allereerste reeks met tien mama’s uit Tsjetjenië, Rusland, Afgha-nistan, Marokko, Senegal, Armenië, Afghanistan en Kosovo.
  • In 2017 komt er in het Huis van het Kind een anderstalige moedergroep en ook op de lokale inburgeringstrajecten op maat wordt verdergewerkt.
  • Dit project kwam er met de steun van het Europese Asiel en Migratiefonds. Het is een samenwer-king tussen het Agentschap Integratie en Inburgering, Kind&Gezin, Leerpunt, Centrum voor Basis-educatie Zuid-Oost Vlaanderen en OCMW Geraardsbergen – Huis van het Kind.

20161114 - Amif Geraardsbergen


Informatie & contact