Naar één Vlaamse dienst voor maatschappelijk onderzoek inzake adoptie

21 december 2016

VCA ontving de verklaring van het CAW Limburg en Oost-Vlaanderen dat zij de werking van hun DMO zullen stopzetten op 31 december 2016. Hierdoor kan de erkenning van de DMO te Brussel verder lopen zonder nieuwe erkenningsprocedure.

Vanaf 2017 zullen alle maatschappelijke onderzoeken dus uitgevoerd worden door de dienst voor maatschappelijk onderzoek van het CAW Brussel. Deze beslissing werd genomen om de capaciteit te kunnen aanpassen aan het dalend aantal maatschappelijke onderzoeken - zodat de bestede middelen efficiënt aangewend worden-, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de onderzoeken.

Contactgegevens DMO van het CAW Brussel:

Priemstraat 19A, 1000 Brussel
Telefoon: 02 505 00 10
E-mail: adoptie@cawbrussel.be