Aantal adopties in 2016 in Vlaanderen

10 januari 2017

Deze cijfers gaan over kinderen die geplaatst worden in een gezin, wonend in Vlaanderen, na bemiddeling door een adoptiedienst. Adopties van gekende kinderen, van kinderen van de familie of zelfstandige adopties worden hierin niet opgenomen.

De 62 buitenlandse adoptiekinderen komen uit 14 verschillende landen. Guinée was vorig jaar het grootste herkomstland. In 2016 werd beslist om de samenwerking met Ethiopië op te schorten. De samenwerking met Oeganda werd stopgezet. 

Het aantal adopties is de laatste jaren stabiel. In 2014 waren er 23 binnenlandse adopties en 61 buitenlandse adopties en in 2015 waren er 22 binnenlandse adopties en 71 buitenlandse.  
Van de 23 kinderen die geplaatst werden via een binnenlandse adoptiedienst, kwamen 11 kinderen terecht in een gezin met 2 vaders. Er werden 11 kinderen geplaatst bij een vader en een moeder en 2 kinderen bij een alleenstaande ouder. 

Land van herkomst

Aantal plaatsingen

 

2016

2015

Vlaanderen

23

22

Guinée

14

3

Oeganda

11

18

Polen

8

10

Ethiopië

6

11

Zuid-Afrika

6

2

De Filipijnen

5

7

India

4

2

Togo

2

0

Nigeria

1

0

Burkina Faso

1

0

China

1

2

Chili

1

4

Portugal

1

1

Vietnam

1

0

Thailand

0

5

Congo

0

3

Gambia

0

3

Totaal interlandelijke adoptie

62

71