Nieuw Starterspakket Kleuteronderwijs van Klasse

7 maart 2017

In Vlaanderen gaan bijna alle kleuters naar school. Internationaal staat Vlaanderen aan de top als het over kleuterparticipatie gaat. Toch is er een kleine groep die niet naar school gaat of onvoldoende in de klas aanwezig is. Vorig schooljaar waren ruim 98% van de 2- en de 3-jarige kleuters ingeschreven in een school. Van de 2-jarigen was ruim 65% voldoende aanwezig. Kleuters kunnen vanaf 2,5 jaar worden ingeschreven. Van de 3-jarigen was ruim 96% voldoende aanwezig.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits stelt vandaag het starterspakket Kleuteronderwijs van Klasse voor in de basisschool De Knipoog in Vilvoorde. 

Het Starterspakket moet ouders van instappertjes over de streep trekken om hun kind in een school in te schrijven en om ervoor te zorgen dat ze voldoende naar school gaan. De lancering van het pakket past in het actieplan kleuterparticipatie. Met dat plan wil de minister de kleine groep kleuters bereiken die niet of onvoldoende in de klas aanwezig is.

Kind en Gezin zet zich sinds 2007 in voor kleuterparticipatie.
Regioteamleden en gezinsondersteuners, kinderopvang, inloopteams… informeren ouders en ondersteunen waar nodig bij de toeleiding, aanmelding en inschrijving. Dit gebeurt in de individuele contacten als tijdens groepsgerichte activiteiten. Het contact en de informatie voor de ouders wordt ondersteund door specifiek communicatiemateriaal: schoolkieswijzer, weekschema schooldagen, aftelkaart (eerste schooldag), enz.

De actie 'niet-ingeschreven kleuters' maakt deel uit van het actieplan kleuterparticipatie. Kind en Gezin contacteert de gezinnen met niet-ingeschreven kleuters en vraagt na of de informatie (nog) klopt, wat mogelijke redenen of drempels zijn bij niet-inschrijving en of verdere ondersteuning mogelijk en gewenst is. In deze actie wordt ook gebruik gemaakt van het starterspakket. 

pdf Persbericht Crevits
Meer informatie over 'naar school'