Oproep kandidaten voor nieuwe subsidies kinderopvang

22 maart 2017

  • 3,5 miljoen euro wordt ingezet om een basissubsidie (trap 1) te geven aan 4574 bestaande plaatsen groepsopvang die nog geen subsidies van Kind en Gezin krijgen. 
  • 4 miljoen euro gaat naar 648 extra plaatsen met inkomenstarief (trap 2). Een deel van deze subsidies inkomenstarief is voorzien voor nieuwe plaatsen en een deel is voor de omschakeling van bestaande plaatsen naar inkomenstarief. 

Kinderopvang speelt een belangrijke rol in het leven van jonge ouders en kinderen. Daarom investeert de Vlaamse Regering in opvang die voor de ouders betaalbaar is. Dit is mogelijk dankzij de subsidies voor inkomenstarief. Ouders betalen in deze opvang een prijs die afhangt van hun inkomen. Voor specifieke sociaaleconomische situaties kunnen zij een verminderd tarief krijgen.  

Om voldoende aanbod voor de ouders te hebben, is het ook van belang dat het organiseren van opvang financieel leefbaar is voor de opvangsector. De basissubsidie ondersteunt organisatoren hierin.

Meer weten