Internationale Dag van de Vroedvrouw en de Week van de Kraamzorg

5 mei 2017

Samen slaan we de zorgzame handen in elkaar om dankzij een goede voorbereiding de ingrijpende kraamperiode voor kersverse gezinnen te verlichten.
Zo kan de vroedvrouw helpen bij het maken van keuzes en het krijgen van inzicht in de zwangerschap en bevalling. Ook onze website biedt heel veel informatie.
Na de bevalling ondersteunt de vroedvrouw samen met de verpleegkundige en consultatiebureauarts de zorg voor de mama en het kind.
Een kraamverzorgende kan onder meer helpen met de verzorging van mama en kind, met huishoudelijke taken, met de opvang van andere kinderen of bezoek, …

Kind en Gezin moedigt aanstaande ouders aan, o.a. in het nieuwe magazine, om tijdens de zwangerschap al na te denken over hoe het huishoudelijk werk na de geboorte kan worden verlicht.


Meer informatie: www.expertisecentrakraamzorg.be en www.vbov.be