Belgische adoptiekinderen ontvoerd uit hun gezin in Congo (Het Laatste Nieuws)

5 mei 2017

Minstens drie Congolese 'weeskindjes' die via een Waalse adoptiedienst in ons land geadopteerd werden, werden ontvoerd en ondergebracht in een weeshuis in Kinshasa, geleid door Julienne Mpemba, een Belgisch-Congolese juriste uit Namen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws vandaag.

Dit nieuws over kinderontvoering brengt heel wat te weeg bij al wie met adoptie te maken heeft. Voor de betrokken kinderen en families is dit een drama. 

Het federale parket volgt deze zaak op. “Door het onderzoek mogen wij hierover geen verdere uitleg geven. Wij wachten het resultaat van het onderzoek af", zo liet de adjunct-woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken via het persagentschap Belga weten, in reactie op berichtgeving in Het Laatste Nieuws.

Ook in Vlaanderen werden kinderen uit het betrokken weeshuis geadopteerd. Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA), dat kandidaat-adoptieouders begeleidt voor en gedurende de adoptieprocedure, heeft echter geen aanwijzingen van onregelmatigheden bij de adopties in Vlaanderen uit de DR Congo. 

De samenwerking tussen de VCA met de DR Congo en het weeshuis werd in 2013 opgestart. De drie adopties door Vlaamse gezinnen waren proefdossiers. Eind 2013 werd vanuit Congo een adoptiemoratorium ingesteld dat nog steeds geldt.  Na aankomst van de kinderen in 2015 besliste het VCA de samenwerking met het weeshuis te stoppen, ook gezien het moratorium.

Het VCA werkte mee aan het gerechtelijk onderzoek. Wij hebben geen enkele aanwijzing dat er in deze dossiers iets is fout gelopen.

Vlaams parlementslid Lorin Parys stelt zich in de media de vraag waarom werd samengewerkt met het betrokken weeshuis als er – volgens hem - al sprake was van een onderzoek naar kinderontvoering in 2013. Zowel bij de opstart van de samenwerking in 2013 als op het ogenblik dat de kinderen voorgesteld werden voor adoptie, wees niets op problemen in die richting.

In januari 2013 is het VCA in DR Congo geweest in kader van het kanaalonderzoek. Ter plaatse was er een ontmoeting met onder meer lokale overheden, jeugdrechtbank en mevrouw Mpemba om na te gaan of de voorgestelde werkwijze voldoende garanties bood voor de adoptabiliteit van de kinderen. In het kader van het kanaalonderzoek werd bovendien overleg gepleegd met de Belgische ambassade in Kinshasa, alsook advies gevraagd aan de FOD Justitie.